İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

Written by Gozde GOKKAYA
09-08-2017

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İşe almanın ve işten çıkarmanın ötesinde İnsan Kaynakları nedir?


İnsan Kaynakları Yönetimi; bir organizasyonda odaklanılan işe alım, yönetim ve çalışanların yönlendirilmesini sağlayan fonksiyonlardır. Tahmin edebileceğiniz gibi, insanlar tarafından dokunulan süreçlerin ve programların tümü İK Krallığının parçasıdır.

İK Yönetim departmanı üyeleri; organizasyonun ihtiyaç duyduğu başarılı operasyonlar için gerekli bilgiyi, ilgili araçları, eğitimi, idari hizmetleri, koçluğu, hukuki ve yönetim danışmanlığını, yetenek yönetimi gözetimini sağlar.

Çoğu İK departmanı, kurum kültürünü meydana getiren organizasyon gelişiminden sorumludur. İK departmanı, bağlı oldukları kuruluşun uygun bir şekilde ekip kurmasını ve çalışanlarının güçlenmesine ilham vermeyi sağlamak için gözetim yükümlülükleri ile görevlendirilirler.

İK yönetimi tarafından sponsor edilen ilave aktiviteler, çalışan ve topluluk sosyal yardımını içerebilir. Bunlar; çalışanların ailelerine katılan hayırseverlik, çalışan katılımı etkinlikleri ve etkinlikler konularında çalışan ekip üyeleridir.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Bölüm Müdürleri

İK Yönetim fonksiyonları; ekip üyelerinin katılım, yükümlülük ve raporlanan üretkenlikleri için direk sorumlu olan bölüm müdürleri tarafından gerçekleştirilir. Tam olarak entegre edilmiş bir yetenek yönetim sisteminde, müdürler önemli bir rol oynarlar ve işe alım süreci için sahiplik sorumluluğunu alırlar. Ayrıca; amir konumundaki çalışanların tutulmasından ve devam etmekte olan gelişimden de sorumludurlar.

Organizasyonlar ayrıca, çeşitli bileşenleri dış tedarikçilere ve satıcılara dış kaynak sağlayarak İK Yönetim işlevlerini ve görevlerini de yerine getirirler. En çok dış kaynak verilen görevler, şirkete en stratejik değeri veren İK faaliyetlerinden uzakta kalış ve zaman harcayan görevlerdir.

Bu dış kaynak kullanımı sıklıkla bordro fonksiyonlarını içerir; ancak tedarikçiler ve dış danışmanlar, bir organizasyona çeşitli şekillerde İK Yönetimi ile yardımcı olabilirler.

Özellikle, pek çok İK departmanı; arka plan kontrolü, fayda yönetimi, cinsel taciz eğitimi, geçici personel, çalışan el kitaplarının üretimi, poliçe el kitapları ve pozitif ayrımcılık planları gibi eğitimleri dış kaynaktan alır.

 

İK Yönetiminin Değişen Odağı

İK Yönetimi, bir organizasyon içindeki kişilerle ilgili tüm konuları ele alan liderlik sağlayan ve tavsiye veren organizasyon fonksiyonudur. İK Yönetimi; tazminat, işe alma, performans yönetimi, organizasyon geliştirme, emniyet, sağlık, faydalar, çalışan motivasyonu, iletişim, yönetim ve eğitim ile uğraşır.

İK Yönetimi; insanları, işyeri kültürünü ve çevreyi yönetmek için de stratejik ve kapsamlı bir yaklaşımdır. Etkili İK Yönetimi, çalışanların genel şirket yönlendirmesine ve kurumun amaç ve hedeflerinin başarılmasında etkili ve üretken katkıda bulunmasını sağlar.

İK Yönetimi; geleneksel personel, yönetim ve artan dış kaynaklı alım-satımsal rollerden uzaklaşıyor. İK Yönetimi fonksiyonunun; şimdi çalışanların stratejik kullanımına değer katması, önerilen ve uygulanan çalışan programlarının işi olumlu ölçülebilir şekilde etkilemesini sağlaması bekleniyor.

 

İK’nın Yeni Beklentileri

İK personelinin yürütme ekibinden öncelikleri ve ihtiyaçları konusunda yön aldığı günler geride kaldı, yani “o eskiden öyleydi” ifadesini kullansak haksız da sayılmayız. Çünkü; İK’nın şu anda yürütme masasına oturması ve kurumdaki insanların kuruma etkin bir şekilde katkıda bulunmalarını sağlayacak yeteneklerini geliştiren süreçler, yaklaşımlar ve iş çözümleri hakkında yönlendirme yapması bekleniyor.

İK Yönetiminin yeni rolü, onların değerini göstermek için stratejik yönlendirme ve İK yönetim metriklerini – ölçümlerini de içeriyor. İK Yönetiminde çalışan insanlar, işverenlerini ve şirketlerini davalardan ve ortaya çıkan işyeri kaosundan koruyarak değerlerini göstermelidirler. Bir organizasyonun paydaşlarının hepsine hizmet ederken dengeli bir hareket çerçevesinde çalışmalıdırlar. Bunlar: müşteriler, yöneticiler, sahipler, müdürler, çalışanlar ve hissedarlar.

Bir organizasyondaki etkili, modern bir İK Yönetim fonksiyonunun önemini küçümsemek çok güçtür.

İK Yönetiminden 20 yıl önce emekli olmuş bir çalışan, bugün en iyi İK Yönetim organizasyonlarının yeterlilik ve kabiliyetinin farkında olamazdı. Ama, siz şimdi İK Yönetim fonksiyonunuzu karanlık günlerden gün ışığına çıkartabilirsiniz. Bunu yapan organizasyonlar en iyi şekilde servis edilir.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Hakkında “Daha”sı

İşte, İK hakkında önerilen bazı ilave kaynaklar(İngilizce kaynaklar). Bunlar, size kurumunuzun İK kullanımı için yararlı bilgi ve düşüncelerinizi genişletmenizde yardım edecektir:

·             İnsan Kaynakları Yönetimi Tek-Durak: İK Sitesi Genel Bakış https://goo.gl/5GvMVB

·             Bir İnsan Kaynakları Müdürü, Uzmanı yada Direktörü Ne Yapar? https://goo.gl/kGSQur

·             İnsan Kaynakları Mesleğinin Gelecek Beklentileri ve Kazancı https://goo.gl/W6ikLz

 

İnsan Kaynakları Yönetimindeki Kariyer ve Meslek İçin Daha Fazlası

Bu kaynaklar(ingilizce), size İK’da bir kariyer keşfedebileceğinizi ve bu departmandaki bir işi nasıl bulabileceğinizi anlatabilir. İlgileniyorsanız, okumaya devam edin.

·       O zaman, İnsan Kaynakları Yönetiminde Bir Kariyer İstediğinizi Düşünüyorsunuz? https://goo.gl/FA6h1d

·      İnsan Kaynaklarında İş Bulun – Hızlı https://goo.gl/5nzD4E

 

Kaynak: https://goo.gl/7SYC9a    

Blog Reviews

{{totalComments}} Comment
{{comment.owner.name}}
{{comment.owner.name}}
{{comment.createdAt | date:"dd/MM/yyyy"}}
{{comment.commentData}}