İş Gücü Kabiliyeti Üzerinde Yapay Zeka/Makine Öğrenmenin Etkisi

Written by Gozde GOKKAYA
25-12-2017

İş Gücü Kabiliyeti Üzerinde Yapay Zeka/Makine Öğrenmenin Etkisi – anket sonuçlarına göre

 

CapabilityCafe, Yapay Zeka / Makine Öğrenmenin İşgücü Yeteneğine Etkisi üzerine bir web semineri anketi gerçekleştirdi. Anket, Yapay Zeka / Makine Öğrenmesi gibi ortaya çıkan teknolojilerin etkilerini ve bunun İK / Öğrenme & Geliştirme ekiplerinin ihtiyaç duyacağı şeyleri vurguluyor. Buna göre; 65 Öğrenme & Geliştirme ve İK Uzmanları incelendi.


Yapay Zeka / Makine Öğrenmenin İşgücü Yeteneğine Etkisi: Gelişmiş İK / Öğrenme & Geliştirme Zihin ve Yetenek Seti

'Dördüncü sanayi devrimi' olarak adlandırılan otomasyon dönemi, sık sık geleneksel işlerin maliyetinde iş yapmanın yeni yollarını arıyor. Yeni gelişen teknolojilere gelince; Facebook, Google, Microsoft’un da aralarında olduğu birçok sayısız şirket, geleceğin kendisi olduğu söylenen Yapay Zekaya yatırım yapıyor.

 

İş hacminde kitlesel aksamalara ilişkin artan bir spekülasyonla, önümüzdeki 10-20 yıl içinde, eğitmek ve geliştirmek için Öğrenme ve Geliştirme için ayrılan biri olacak mı? Gelecek, İK / Öğrenme & Geliştirme profesyonelleri için ne gibi bir şey hazırlıyor ve biz, gelecek değişimlere nasıl en iyi uyum sağlayabiliriz?

 

LearningCafe’de ve CapabilityCafe’de, Yapay Zeka/Makine Öğrenme’nin uygulamasının iş pazarını yeniden şekillendireceğine ve gerçekten bugün bile hayal edemeyeceğimiz daha akıllı meslekler - roller yaratacağına inanıyoruz. İşgücünü yeniden şekillendirme, öğrenme ve kariyer modellerini reform etme; bu değişikliğe olanak tanımada kritik bir rol oynayacaktır.

 

Yapay Zeka/Makine Öğrenme: İşe Alım ve Organizasyonel Öğrenmenin Yeni Sürücüleri

İnsanların ve teknolojinin birbirine bu denli bağlı olduğu ve onlarsız hiçbir sonuca ulaşamadığımız yeni çağın eşiğindeyiz. Yapay zeka, medya başlıklarını işgal etmeye devam ederken, biz de onun iş dünyasında ve işyeri öğrenimlerindeki pratik kullanımını incelemeye çalışıyoruz. Yalnızca sağlayabildiğimiz benzersiz insan gücü nedir ve bu yeni dünyanın, İK için yeni rollerin yaratılması açısından ne gibi bir yeri vardır? Öğrenme & Geliştirme, bu yeni otomatik ortamda hızlı ve karmaşık öğrenme ihtiyaçlarını nasıl destekleyebilir?

 

Yapay Zeka/Makine Öğrenmenin İşgücü Yeteneği Üzerindeki Etkisi üzerine verilen web seminerindeki son anket, yapay zeka / makine öğrenmesi gibi yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin etkilerini ve bunun İK / Öğrenme & Geliştirme ekiplerinin gerektirdiği şeyleri vurguluyor. Anket, aynı zamanda günümüz çalışmalarında yapay zeka / makine öğrenmesinin desteğinin olası gelecek etkilerini de yansıtıyor. 65 Öğrenme & Geliştirme  ve İK profesyonelleri ile bu çalışma gerçekleştirildi.

 

·             % 56, yapay zeka / makine öğrenmesinin önümüzdeki 2 yıl içinde mesleğini önemli ölçüde veya orta derecede etkileyeceğini düşünüyor.

·             %57 yapay zeka / makine öğrenmesi hakkında ve bunun, yaptıkları işi nasıl değiştirebileceği konusunda çok az şey bildiklerini kaydettiklerini söylediler.

·             %19 İK ve Öğrenim & Gelişim departmanlarının tamamen yapay zeka / makine öğrenmesi tarafından yeni baştan ele alınacağını düşünürken, %55’i kısmen departmanların yerini yapay zeka / makine öğrenmesinin alacağını hissediyor.

·             %39 yapay zeka / makine öğrenmesinin en çok öğrenme ve iş rolleri hakkında önermeler yapan İK/Öğrenme & Geliştirme departmanlarını etkileyeceğini hissediyor. %27’si ise yapay zeka / makine öğrenmesinin iş yerinde öğrenmeyi yerleştirirken bu departmanların yerini alacağını düşünüyor. İstatistikler doğal olarak yapay zeka/makine öğrenmesinin, İK/ Öğrenme & Geliştirme rolleri üzerindeki etkisini temsil etse de, istihdam edilecek profesyonellerin sayısının azalacağını öngörüyor.

·             % 38'i, yapay zeka ile denemenin İK / Öğrenme & Gelişimin nüfuzunun üstesinden gelmenin en iyi yol olduğunu ve % 25'inin, yapay zeka uzmanlarıyla iş dünyasında birleşmenin daha iyi bir yol olduğunu hissettiğini belirtti.

·             %38 yapay zeka ile deneyimin, İK / Öğrenme & Gelişimin etkisinin üstesinden gelmenin en iyi yol olduğunu söyledi. %25’i ise iş dünyasında yapay zeka uzmanları ile çalışmanın ileriye dönük daha iyi bir yol olduğunu hissettiklerini söylediler.
 

Özetle;

·             Araştırmamız, yapay zeka/makine öğrenmesi gibi teknolojilerdeki gelişmelerin İK/Öğrenme ve Gelişimin nasıl işlediği üzerinde doğrudan etkisi olan işleri yeniden düzenlemek ve öğrenme modelleri geliştirme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

·             Anket, çok azının yapay zeka/makine öğrenmesinin gerçekten neler yapabileceğini ve işlerini nasıl bozabileceğini veya artırdığını bildiğini ortaya koyuyor.

·             Katılımcılarımız, yapay zeka/makine öğrenmesi yardımının, iş dünyasındaki pratik uygulamalarını bilen yapay zeka uzmanlarıyla işbirliği yaparak başarıyla entegre olabileceğini düşünüyor. Diğerleri, yeni teknolojilere uyum sağlamayı teşvik eden yapay zeka ile denemeye daha fazla önem veriyorlar.

·             Ankete katılanların çoğunluğu, yapay zeka/makine öğrenmesinin rollerini kısmen veya tamamen değiştireceğine inanıyor; İK / Öğrenme & Gelişim geleceğinin, yapay zeka/makine öğrenmesi otomatik çözümleri ile el altında çalışan dijital akıllı profesyonellerden oluşacağını düşünüyoruz.

·             Çoğu katılımcı, yapay zeka/makine öğrenmesinin işe alım ve öğrenme cephesi hakkında tavsiyelerde bulunarak veya raporlama yaparak analitik alanı büyük olasılıkla kontrol edebileceğini düşünüyor. Tekrarlayan ve zaman alıcı idari görevlerde daha yüksek seviyede istihbarat yardımı olacağını düşünenler çok az olsa da.

·             Zihniyet değiştirme, yeniden yetenek kazandırma, öğrenme ve kariyer gelişimi bu değişimin kolaylaştırılmasında kritik bir rol oynayacak. Ama, yine de o soru var: Bu, geleneksel iç Öğrenme ve Geliştirme ekibi ya da başka bir model tarafından sağlanacak mı?

 

Kaynak: https://goo.gl/y9E7GK

Blog Reviews

{{totalComments}} Comment
{{comment.owner.name}}
{{comment.owner.name}}
{{comment.createdAt | date:"dd/MM/yyyy"}}
{{comment.commentData}}