İş Simulatörl{e}ri

Written by Barış Sinç
17-09-2018

İş Simulatörl{e}ri

 

Ne için kullanılabilirler?

·    Tüm çalışanların gerçekten karşılaşma olasılığı yüksek durumları belirlemek için,

     Tüm çalışanların gerçekten karşılaşma olasılığı yüksek durumlarda en iyi performansı göstermeleri için.

Hizmet standartlarının yükselmesi, işveren markasına olumlu etki, çalışan bağlılığını en üst seviyeye çıkartmak, yeni nesil çalışana ulaşmak gibi etkilerine değinmiyorum bile.

Gerekenler:

 • Çalışanların kayıtlı olduğu veritabanı
 • Görev-Yetkinlik tanımları
 • Başarı kriterleri
 • Görev/Birim bazlı simulasyonlar
 • Simulasyon atama, takip, rapor altyapısı
 • Süre kısıtlı anlık soru mekanizması

 

Mümkünse; canlı yayın altyapısı, anlık mesajlaşma imkanı, lokasyon bazlı iletişim altyapısı.

 

Hazırlık ve İlk Adımlar

İlk adım Kurum Yetkinlik Haritasının çıkartılması olacak. Dış ya da iç kaynaklarla bu süreç tamamlanabilir. Kurum Yetkinlik Haritasından kasıt, kurum içerisindeki "n" adet görev tanımı için;

 

 • Asli sorumluluklarının,
 • Bu sorumlulukları yerine getirirken karşılaşabilecekleri olası durumların,
 • Sıkça karşılaşılan zorlukların,
 • Tüm durumlarda çalışandan beklentilerin,
 • Çalışanın beklenen performansa ait çıktısının - Kendi Ekibi - Diğer Ekip - Diğer Birim ve Kuruma etkilerinin puanlanabilir / değerlendirilebilir şekilde netleştirilmesidir.

 

Kurum Yetkinlik Haritasının İki Yüzü: Olması Gerekenler ve Mevcutlar olacaktır.

 

Tüm bu çalışmaları "kurumun yetkinliklerini A noktasından B noktasına taşıdık" kapsamlı bir raporla ödül başvurusunda kullanmak isteyecekler için Mevcut Durum analizi de oldukça önemlidir.

Olması Gerekenler için İş Simulatörl{e}rini nasıl kullanacağımız adımında;

 • Kurum Yetkinlik Haritamızı çıkarttık,
 • Çalışma kapsamındaki tüm çalışanlara ait ileride raporlamak isteyebileceğimiz detayları (birim, ünvan, önceki ünvan, çalışma yılı, yaşı, sektör tecrübesi, kurumda daha önce çalışıp çalışmadığı vd) içeren Veritabanımız hazır,
 • Başarı Kriterlerimizi oluşturmaya geldi sıra.
 • Kurum kültürü, yer aldığı sektör(ler), gelecek vizyonu vd. kapsamında bir başarı anlayışı oluşmaktadır. Bu başarı anlayışı alta inerek; stratejinin, bağlı olarak kurum üst düzey yönetiminin, birim yöneticilerinin, birimlerin ve çalışanların başarı kriterlerini oluşturacaktır.

 

Sahayı gözlemleyerek, sahada yaşayarak, en uç nokta çalışanın gerçek iş kapsamını ve bir üst seviyede yöneticisinin, ustasının, şefinin, onun müdürünün ve diğer üst yöneticilerin beklentilerini bir potada eriterek, sonuçta başarı kriterlerinin çıkartılması zorlu ama çok önemli bir adım.

 

"EMEA bölgesinde ilk 3 oyuncu arasına gireceğiz" hedefi konurken mağazadaki 20 yaşındaki satış personelinin bu hedefteki en önemli kozlardan biri olduğu unutulmamalı.

 

 • Kurum Yetkinlik Haritamızı çıkarttık,
 • Çalışma kapsamındaki tüm çalışanlara ait ileride raporlamak isteyebileceğimiz detayları (birim, ünvan, önceki ünvan, çalışma yılı, yaşı, sektör tecrübesi, kurumda daha önce çalışıp çalışmadığı vd) içeren Veritabanımız hazır,
 • Başarı Kriterlerimizi oluşturduk,
 • Görev/Birim Bazlı Simulasyonlara geldi sıra.

 

Yeni dönem "Mikro Öğrenme Deneyimi"'ne atıfla, kısa, mobil tabanlı, gerçek sorunları içeren simulasyonları oluşturma zamanıdır.

 

Ocean's 8 filminden bir sahne:

 

Müşteri mağazada dolaşırken birkaç ürünü toplar, kasanın yanındaki müşteri iletişim noktasına gelir,

"bunları geçen hafta almıştım ama kullanmayacağım geri vermek istiyorum" der,

Görevli: Ürün barkodlarını okutup, "fişinizi görebilir miyim?" diye sorar,

Müşteri: "fişi yanımda yok, her zaman alışveriş yapan bir müşteriyim, almak istemiyorum bunları" der,

Görevli fiş olmadan iptal işlemi yapamayacağını tekrarlar,

Müşteri: "lanet olsun, tamam kalsın o zaman, şu paketlerinizden birini verin bari" der, ürünleri pakete koyarak hızlıca çıkar.

 

Bu sahneden o kadar çok simulasyon çıkabilir ki... Siz olsaydınız ne yapardınız? Hangi aşamada eksiklik var sizce? Bu tip durumlar yaşanmaması için hangi önlemler alınabilir?

 

Bu sahne 1 dakika içerisinde gerçekleşmektedir, bu 1-2 dakikalık simulasyonların senaryoları en iyi ilgili noktada uzun süredir görev yapanlar tarafından hazırlanabilecektir. Durumun senaryolaştırılması ile ilgili teknik destek iç ya da dış kaynakla sağlanabilir.

 

Simulasyonlar; satış ve satış noktaları ile ilgili olabileceği gibi; bütçesini kullanmak isteyen bir birimin satın alma aşamasına gelene kadarki süreçleri, birim - satınalma birimi ilişkileri gibi farklı çapraz senaryoları da içerebilir.

 

 • Kurum Yetkinlik Haritamızı çıkarttık,
 • Çalışma kapsamındaki tüm çalışanlara ait ileride raporlamak isteyebileceğimiz detayları (birim, ünvan, önceki ünvan, çalışma yılı, yaşı, sektör tecrübesi, kurumda daha önce çalışıp çalışmadığı vd) içeren Veritabanımız hazır,
 • Başarı Kriterlerimizi oluşturduk,
 • Görev/Birim Bazlı Simulasyonları oluşturduk,
 • Simulasyonların ilgili birimlere, çalışanlara iletilmesi, verilen yanıtların, tepkilerin takip edilmesi, durumun raporlanması aşamasına geldik.

 

SCORM tipi global standartlarla uyumlu bir Eğitim Yönetim Sistemi işinizi görecektir, ki bu sistem Veritabanınız ile entegre olabilecek, güncel verinin işlenmesini de olanaklı kılacaktır.

 

"Süre Kısıtlı Anlık Soru Mekanizması" ise, anlık olarak seçeceğiniz birimlere, çalışanlara sorular iletecek, belirlenmiş sürede yanıt verebilmelerini sağlayacaktır.

 

 • Kurum Yetkinlik Haritamızı çıkarttık,
 • Çalışma kapsamındaki tüm çalışanlara ait ileride raporlamak isteyebileceğimiz detayları (birim, ünvan, önceki ünvan, çalışma yılı, yaşı, sektör tecrübesi, kurumda daha önce çalışıp çalışmadığı vd) içeren Veritabanımız hazır,
 • Başarı Kriterlerimizi oluşturduk,
 • Görev/Birim Bazlı Simulasyonları oluşturduk,
 • Simulasyonların iletilmesi, takibi, raporlar için altyapımız var,
 • Anlık süre kısıtlı sorular iletebiliyoruz.

 

Olsa bunlar da fayda sağlar diye belirttiklerimiz vardı:

Canlı Yayın altyapısı: Canlı Yayın altyapınız varsa, anlık olarak bir birim yöneticisi birimine bağlanarak bir durumu iletebilir, o durum hakkında canlı soru-cevap-yorum oturumları oluşturabilir. Herkese anlık olarak erişilmesi gereken durumlarda kullanılabilir, katılımı güçlendirmek için periyodik olarak "en iyi"ler, "zirvedekiler" gibi lansmanlar yapılabilir, çalışanlar arası pozitif rekabeti güçlendirecektir.

 

Bir de Lokasyon Bazlı İletişim Altyapısı var: Bluetooth ya da diğer protokoller aracılığıyla, çalışanın ilgili lokasyona geldiği bilgisini alarak, mobil cihazına bir bilgi mesajı, bir simulasyon ya da soru gitmesini, çalışanın farklı bir birime ulaştığında, o birimle ilgili bilmesi gereken önemli bilgilerin ona ulaşmasını sağlayabilir.

 

Barış Sinç

Blog Reviews

{{totalComments}} Comment
{{comment.owner.name}}
{{comment.owner.name}}
{{comment.createdAt | date:"dd/MM/yyyy"}}
{{comment.commentData}}