Soft Skills Nedir?

Written by Gozde GOKKAYA
16-08-2017

Soft Skills Nedir?


 

Kariyer basamaklarını tırmananlar için söz konusu alanlarının yanında, kişisel özellikler de bir o kadar önemlidir, şayet farkında değillerse acilen öneminin farkına varmalılar. Tam da burda aslında “Soft Skills”den bahsediyoruz. Kelime anlamları itibariyle talihsiz bir kelime öbeği gibi gözükebilir, size güçsüz ve mat gibi yansıyabilir. Ama gerçek şu ki; “soft skills” kariyeriniz için en önemli yeteneklerdir. Sistematikleşmesi ve otomatikleştirmesi güç olan yeteneklerdir. Ayrıca; liderliği ve yaratıcılığı da tanımlayan yeteneklerdir.

 

Tanıma göre; soft skills ölçülmesi zor olan bu yeteneklerdir. Başka bir deyişle, hard skills diye adlandırdığımız yetenekler bir testle kolayca ölçülebiliyorken, soft skills  ölçülemez.

 

Kimin matematiksel yetenekleri en iyi, bunu belirlemek kolaydır. Ama, diploması yada inovasyon açısından kim en iyidir, işte bunu belirlemek zordur.

 

Soft skills’in sıradaki listesi; özgeçmişiniz, iş tanımlarınız yada eğitim planınız için faydalı olabilir.

 

İletişim Yetenekleri

1.      Sözlü Olmayan İletişim(Verbal communication)

2.     Vücut Dili

3.     Fiziksel İletişim

4.     Yazma

5.     Hikaye Anlatma(Storytelling)

6.     Görsel İletişim

7.     Espri

8.     Zekilik

9.     Dinleme

10.   Sunum Yetenekleri

11.   Topluluk Önünde Konuşma

12.   Karşılıklı Görüşme

  

Liderlik

13.   Ekip Oluşturma

14.   Stratejik Planlama

15.   Koçluk

16.   Rehberlik

17.   Heyet, Temsilci

18.   Uyuşmazlık Çözümü

19.   Diplomasi

20.   Geri Bildirimde Bulunma

21.   Zor Konuşmaları Yönetme

22.   Karar Verme

23.   Performans Yönetimi

24.   Denetleme

25.   Yönetme

26.   Yönetici Yönetimi

27.   Yetenek Yönetimi

28.   Uzaktaki Ekipleri Yönetme

29.   Sanal Ekipleri Yönetme

30.   Kriz Yönetimi

  

Etkileyenler

31.   Kolaylaştırma

32.   Satış Yapma

33.   İlham Verme

34.   İkna Etme

35.   Müzakere

36.   Motive Etme

37.   Ortak Çalışma

 

Çevreyle Uyum Yetenekleri

38.   Network Kurma – Ağ Oluşturma

39.   Kişilerarası İlişkiler

40.   Zor İnsanlarla Baş Etme

41.   Çatışma Çözümlemesi

42.   Kişisel Marka

43.   Ofis Politikaları

 

Kişisel Yetenekler

44.   Duygusal Zeka

45.   Özfarkındalık

46.   Duygu Yönetimi

47.   Stres Yönetimi

48.   Değişim ve Belirsizlik Toleransı

49.   Kritik Alma

50.   Özgüven

51.   Uyum Yeteneği

52.   Esneklik

53.   Girişkenlik - Kararlılık

54.   Rekabet Yeteneği

55.   Kendi Kendini Yönlendirebilme

56.   Kendi Kendini Değerlendirebilme

57.   İş – Yaşam Dengesi

58.   Sıcakkanlılık

59.   Heves – İstek

60.   Empati

 

Yaratıcılık

61.   Problem Çözme

62.   Eleştirel Düşünme

63.   Yenilik Getirme

64.   Sorun Giderme

65.   Tasarım Anlayışı

66.   Sanatsal Anlayış

 

Profesyonel Yetenekler

67.   Organizasyon

68.   Planlama

69.   Programlama

70.   Zaman Yönetimi

71.   Toplantı Yönetimi

72.   Teknolojik Kavrayış

73.   Teknoloji Trendleri İçin Farkındalık

74.   İş Hayatı Trendleri İçin Farkındalık

75.   Araştırma

76.   İş Adabı

77.   İş Etikleri

78.   Değişim Farkındalığı

79.   Yetersizlik Farkındalığı

80.   Kültürlerarası Yetenek

81.   Eğitim

82.   Eğitimciyi Eğitme

83.   Süreç İyileştirme

84.   Bilgi Yönetimi

85.   Rapor ve Teklif Yazımı

86.   Müşteri Servisi

87.   Girişimci Düşünce

 

 

Kaynak: https://goo.gl/3rFHSE

Blog Reviews

{{totalComments}} Comment
{{comment.owner.name}}
{{comment.owner.name}}
{{comment.createdAt | date:"dd/MM/yyyy"}}
{{comment.commentData}}