Görsel Tasarım İlkeleri

Bu eğitim görsel materyal hazırlayacak olan çalışanlar için hazırlanmıştır.

Learning Information

  • {{0*1000 | duration:'hh:mm:ss' }}

  • Public

  • Turkish

  • -

Bilgiyi karşı tarafa en doğru şekilde aktarabilmek için yıllarca “Nasıl Öğreniriz?” sorusuna cevap aranmıştır. Yapılan bilimsel araştırmalar öğrenmede görme duyusunun işitme, koklama, tatma ve dokunma duyularına oranla çok daha fazla etkin olduğunu göstermiştir. Böylece, bilginin aktarılmasında görsel materyallerle desteklenmesi artmıştır. Görsel materyaller hazırlarken, içeriğin daha anlaşılabilir olmasına ve göze hoş gelmesine dikkat edilmesi gerekir. Bu eğitimde görsel materyallerin hazırlanmasında dikkat edilecek hususlardan bahsedilecektir.
 
Bu eğitimin sonunda;

• Görsel tasarım ilkelerini kavrayacak,
• Görsel tasarım ilkelerine uygun olarak materyal oluşturabileceksiniz.

İçerik:

•Görsel Tasarım İlkeleri
o Renkler
o Yazı Türü
o Üçüncü Kural Tekniği
o Çizgi
o Şekil
o Alan
o Boyut
o Doku ve Desen
 

Faqs

Frequently Asked Questions Empty

Company Information

Akademi

Herkes için, her tipte ve kullanıcının öğrenme stillerine göre, eğitimin her yerden ulaşılabilir olmasını sağlamak.

Comments

{{totalComments}} Comment

{{comment.owner.name}}

{{comment.createdAt | date:"dd/MM/yyyy"}}

{{comment.commentData}}

Similar Courses

{{item.learningDetail.title}}
{{calculatePrice(item)}}
Free
No Result Found