Kriz Yönetimi

Bu eğitim krizleri etkin bir şekilde yönetmek isteyen yönetici ve liderler için hazırlanmıştır.

Learning Information

  • {{0*1000 | duration:'hh:mm:ss' }}

  • Public

  • Turkish

  • -

Kurumlar, çevrede bulunan belirsizlikler ya da değişikliklerden dolayı sürekli tehlike ile karşı karşıya kalmaktadır. Kurumların hayatlarını sürdürebilmeleri ve başarılı olmaları, bu tehlikeleri öngörme, kriz anına yönelik planlar yapma ve uygulamaya bağlıdır. Bu eğitimde kriz öncesi, kriz anı ve sonrasında yapılacaklardan bahsedilecektir.

Bu eğitimin sonunda;

• Krizin temel kavramlarını ve çeşitlerini kavrayacak,
• Krizden kaçınma yollarını ve,
• Bir krizle başa çıkma yollarını öğreneceksiniz.

İçerik:

• Kriz Nedir?
• Krizden Kaçının
• Krize Hazırlık
• Kriz Tanıma Taktikleri
• Krizi Kontrol Altına Alın
• Krizi Çözüme Kavuşturun
• Kriz Sonu Değerlendirme

Faqs

Frequently Asked Questions Empty

Company Information

Akademi

Herkes için, her tipte ve kullanıcının öğrenme stillerine göre, eğitimin her yerden ulaşılabilir olmasını sağlamak.

Curriculum

Kriz Yönetimi
Lecture 1
Kriz Nedir?
Lecture 2
1. Aşama – Krizden Kaçınma
Lecture 3
2. Aşama – Kriz Yönetimine Hazırlanma & 3. Aşama – Krizi Saptama
Lecture 4
4. Aşama – Krizi Kontrol Altına Alma
Lecture 5
5. Aşama – Krizi Çözme
Lecture 6
6. Aşama – Krizden Ders Çıkarma

Comments

{{totalComments}} Comment

{{comment.owner.name}}

{{comment.createdAt | date:"dd/MM/yyyy"}}

{{comment.commentData}}

Similar Courses

{{item.learningDetail.title}}
{{calculatePrice(item)}}
Free
No Result Found