Şartlar ve KoşullarŞARTLAR VE KOŞULLAR

Lütfen bu kullanım şartları ve koşullarını dikkatlice okuyun. Web sayfasına son ziyaretinizden beri bu şartlar ve koşullar değişmiş olabilir. Bu web sayfasını kullanarak bu şartları ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Eğer bu şartları ve koşulları kabul etmiyorsanız lütfen bu web sayfasını kullanmayın. 

Gobito bu web sayfasını müşteriler, potansiyel müşteriler ve diğer ilgili kişi ve kurumlar için bulundurmaktadır. Lütfen bizi sıklıkla ziyaret ederken, sayfalarımızda gezinirken ve doküman indirirken aşağıdaki şartlar ve koşulları dikkate alın.

Telif Hakkı ve Ticari Marka Bilgileri

Telif Hakkı ©2010 Gobito Kurumsal Çözümler. Tüm Hakları Saklıdır. 
Bu web sayfası ve içinde bulundurduğu bilgiler, Gobito, bağlı şirketler ve lisans sağlayıcılarının malıdır ve izinsiz kopyalama ve dağıtmaya karşı Birleşik Krallık telif hakkı yasası, ticari marka yasası, Uluslar arası anlaşmalar ve diğer entelektüel sahiplik yasalarıyla koruma altına alınmıştır. Gobito, Birleşik Krallık ve diğer bazı ülkelerde Gobito'nun marka ya da tescilli markasıdır. Bütün Gobito ürün isimleri ve logoları Gobito'nun marka ya da tescilli marka ürünüdür. Diğer bütün şirket ve ürün isimleri ve logoları başka ülkelerdeki saygın sahiplerinin marka ya da tescilli marka ürünüdür. 

Gobito Web Sayfası Kullanımı ve İçeriği 

Bu web sayfasında bulunan tüm bilgiler Gobito tarafından seçilmiş başlıklar hakkında genel rehber niteliğinde bilgiler içerir. Bu bilgiler; endüstrinize, kimliğinize ya da özel koşullara göre değil, “olduğu gibi” sunulmuştur. İlgili kanunların uygulamadı ve etkisi yargı alanında yargı alanına göre değişiklik gösterebilir. Bu web sayfasında bulunan bilgilerde gecikmeler, eksiklikler ve yanlışlıklar olabilir.Aynı şekilde bu web sayfasındaki bilgiler profesyonel danışmanlık ve tavsiye yerine güvenilmemeli ya da kullanılmamalıdır.
Gobito bu web sayfasına habersiz veya maliyetsiz bir şekilde, sebepsiz ve herhangi bir zamanda değişiklik yapma, durdurma ve kapatma hakkına sahiptir. Bu web sayfası bakım, hata, bilgisayar ekipmanı veya başka sebeplerle ulaşılamaz olabilir
Bu web sayfasının hiç bir bölümü; aşağıdaki şartlara bağlı olmak üzere; eğer Gobito görüntüleme, kopyalama, indirme ve sayfada bulunan Gobito dökümanlarını (beyaz sayfa, basın bülteni, veri sayfası ve FAQ) çıktı alma izni vermediyse fotokopi ve kayıt dahil elektronik ya da mekanik hiç bir şekilde, hiç bir formatta çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.
 
1.Dökümanlar ancak ticari olmayan ve bilgi edinme amaçlı kullanılabilir. 
2.Dökümanlar değiştirilemez
3.Telif hakkı, marka ve sahiplik bildirileri kaldırılamaz.
 
Bu web sitesi üzerindeki tüm içerikler,gösterilen herhangi bir döküman veya websiteyi kullanmanın herhangi bir lisans hakkı ima edilmek şartı ile bağışlama amaçlı çevirme yapılabilmesia) şartlar ve koşulllara göre açıkça izin verilmişse b) Gobito'nun öncelikle yazılmış izni aracı ile olur. 
Web Sayfasındaki İçeriğin Kesinliği ve Gelecekte Yapılacak Değişiklikler
Bu web sayfasında bulunan bilgiler doğru ve güvenilirdir; fakat; bazı teknik eksiklikler ve yazım hataları olabilir. Gobito'nun doküman isileri ve içeriklerine, ürün özelliklerine ya da diğer bilgilere kimseye bildiride bulunma zorunluğu olmadan değişiklik yapma hakkı saklıdır.
 
Bahsi Geçen Ürün ve Servislerin Kullanılabilirliği 

Bu web sayfasında Gobito tarafından yayınlanan bilgiler sizin ülkenizdeki yasal otoriteler tarafından onaylanmamış ya da kullanıma uygun durumda olmayan ürün ve servislere referanslar ve çapraz referanslar içerebilir. Bu tür referanslar sizin ülkenizde bu ürün ve servislerin uygun hale getirileceğini ya da bunun ilan edileceğini ifade etmez. Hangi ürün ve servislerin sizin için kullanılabilir olduğunu öğrenmek için kendi Gobito hesap temsilcinize danışın.
 
Garantisizlik

BU WEB SAYFASINDA BULUNAN BİLGİ VE DÖKÜMANLAR, ÜRÜN ÖZELLİKLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE “OLDUĞU GİBİ” BULUNMAKTADIR.ÖZELLİKLE, FAKAT SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, GOBİTO ŞUNLARIN GARANTİSİNİ VERMEZ: (i) BU WEB SAYFASINDA BULUNAN BİLGİLER DOĞRU, KESİN, GÜVENİLİR VE TAMAMDIR; (ii) BU WEB SAYFASINDA BULUNAN FONKSİYONLAR HATASIZDIR YA DA EKSİKSİZDİR; (iii) HATALAR DÜZELTİLECEKTİR; (iv) YA DA BU WEB SAYFASI YA DA SUNUCU(LAR) VİRÜS YA DA ZARARLI İÇERİK BULUNDURMAZ. GOBITO SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND CONDITIONS, EITHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, BY USAGE OF TRADE OR OTHERWISE INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, TITLE, SATISFACTORY QUALITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Ürün tanımlamaları ve özellikleri değişikliklere tabidir. Gobito periyodik olarak bu web sayfası üzerindeki bilgi ve dökümanları habersiz şekilde günceller ya da ekler. Bu web sayfasından indirilen herhangi bir bilgide virüs, worm Trojan Horse ya da diğer zararlı maddeler olup olmadığını doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır
 
 
Sınırlı Sorumluluk

HİÇBİR ŞART ALTINDA, GOBİTO BÖYLE ZARARLARIN VARLIĞINDAN UYARILMIŞ OLSA DAHİ, GOBİTO, BU WEBSİTENİN KULLANIMINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN YA DA BU WEB SİTESİNDEKİ BİLGİLERDEN KAYNAKLANAN TESADÜFİ, ÖZEL, DOLAYLI YA DA DİĞER HER TÜRLÜ ZARARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. HİÇBİR OLAYDA GOBİTO'NUN ZARARLARA, KAYIPLARA VE BU WEB SİTESİNİ KULLANMAKTAN DOĞAN SONUÇLARA OLAN SORUMLULUĞU, GOBİTO'YA İÇİNDE BULUNUAN AYDAN İTİBAREN SON 3 AY İÇERİSİNDE BU WEB SİTESİNİN KULLANIMI İÇİN ÖDEDİĞİNİZ MİKTARI AŞAMAZ.
 
 
Üçüncü Şahıs Web Sayfalarına Linkler 

Bu web sayfası Gobito'ya dahil olmayan web sayfalarına linkler içerebilir. Bu linkler size kolaylık amacıyla sağlanmaktadır ve Gobito bu linklerdeki web sayfalarının içeriklerinden sorumlu değildir. Gobito we sayfasından erişilen bütün dış web sayfalar Gobito'dan bağımsızdır ve Gobito'nun o web sayfasının içeriği üzerinde hiçbir kontrolü yoktur. Ek olarak Gobito'ya dahil olmayan herhangi web sayfalarına olan linkler Gobito'nun o web sayfasının içeriği ya da kullanımı üzerinde sorumluluk sahibi olduğunu desteklediği ya da onayladığı anlamına gelmez.
 
 
Zımni Destek Yoktur

Hiçbir durumda üçüncü partiye ya da üçüncü parti ürün ve servislerine yapılan referanslar Gobito'nun o üçüncü partiyi ya da o üçüncü partinin ürün ve servisini desteklediği veya onayladığı anlamına gelmez. 
 
 
Gobito'ya ve İlişkili Sunuculara Tabilik 

Bu web sayfası aracılığıyla sunulan ve Gobito'yla ilişkili öneriler, fikirler, grafikler ve bunlarla sınırlı olmamakla beraber diğer bütün herşey Gobito'nun özel malıdır. Herhangi bir amaç için gönderilen bütün bilgileri sınırsız şekilde (Gobito'nun Gizilik Açıklamasında belirtilenler haricinde) Gobito kullanabilir. Kullanıcı Gobito'ya gönderilen ve Gobito'ya tabi olan herşeyin orijinalliğini onaylar ve doğruluğunun, yasallığının ve kesinliğinin sorumluluğunu kabul eder
 
 
Bütün Anlaşma

Bu, konuyla ilgili partiler arasındaki anlaşmadır ve yukarıda belirtildiği gibi bütün partiler arasında anlaşma sağlanmadan ya da Gobito tarafından yeni bir yayın olmadan değiştirilmemelidir.
 
 
Ek Bilgiler İçin 

Yukarıdaki haklar ve kısıtlamalarla ilgili başka sorularınız olursa lütfen Gobito ile iletişime geçin. 
©2010 Gobito Kurumsal Çözümler. Bütün Hakları Saklıdır.